جستجو:
میهن یدک گرمسار | تولید کننده قطعات موتور سیکلت
1

نشست هماهنگی آموزش تهران

جلسه ای با هدف اجرای آموزش های تخصصی تعمیرکاران موتورسیکلت تهران جهت تشریح وظایف سازمانهای مجری طرح با حضور مدیران ارشد سازمانی، مهندس مالونی ریاست محترم مرکز، حاج آقا صفرخانی ریاست محترم اتحادیه تولیدکنندگان قطعات و تعمیرکاران دوچرخه و موتورسیکلت تهران و مهندس مهدی چراغی مدیر دفتر ایده پردازی، آموزش، تحقیق و توسعه شرکت میهن یدک گرمسار در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید چمران تهران برگزار گردید. در این جلسه تیپ اجرای آموزش ها و شرح وظایف سازمانها، مشخص و مصوب گردید.ل